Contacti amb nosaltres

Principal ] [ Contacti amb nosaltres ] La SCGHSVN ] Recerques genealògiques a Internet ] Disciplines ] Inicis en genealogia i heràldica ] Projectes i buidatges ] Llistes de genealogia ] Sobre noms i cognoms ] Heràldica en general ] Nobiliària ] Bibliografia ] Articles i Premsa ]


S C G H S V N

Arxiu Nacional de Catalunya ANC
c.  Jaume I, 33-51
08190 SANT CUGAT DEL VALLÈS
(el Vallès Occidental) Barcelona
(Catalunya  -  Espanya) 
 
INFORMACIÓ
Tel.  935 545 250

Horaris d'atenció telefònicament:
De dilluns a dijous de 17 h a 20 h
Els socis que vulguin venir a la nostra seu,
 els dilluns i els dimarts trucant prèviament

Per correu electrònic:

 


o  
www.scgenealogia.org

La S C G H S V N és membre de la
Federació de Genealogia 
i Heràldica dels Països de Parla Catalana
(F G H P P C)
 que alhora ho és de la Conféderation
Internationale de Généalogie et d'Héraldique
(C I G H )
 així com de l'Institut d'Estudis Nobiliaris Catalans
(I E N C).


Copyrigth ©   
SCGHSVN, 1996-2019.
Reservats tots els drets.