Institut d'Estudis Nobiliaris Catalans (I E N C)

Més informació: Fundació Castells Culturals de Catalunya

 

Extracte del Reglament

L'IENC es constitueix com una secció de la Fundació Castells Culturals de Catalunya, també amb seu a l'ANC, que té com a finalitat ressaltar la importància de la noblesa catalana com un dels eixos constitutius de la nostra personalitat nacional.

Es podran integrar a l'IENC aquelles institucions i persones que amb objectius semblants ho sol·licitin i així ho proposi la seva Junta de Govern al Patronat de la Fundació.

Els objectius de l'IENC són:

  1. Fomentar i realitzar treballs científics i històrics sobre la noblesa catalana, principalment els estudis de caràcter polític, econòmic, social i militar d'interès general per al país.
  2. Crear i mantenir una biblioteca especialitzada en els temes relacionats amb la història de la noblesa, que sigui també accessible als membres de l'IENC.
  3. Promoure i emprendre l'edició d'obres i la publicació d'estudis sobre la importància i influència de la noblesa en la formació i desenvolupament del nostre país.
  4. Fomentar la publicació d'un butlletí informatiu per tal de difondre les activitats que du a terme l'Institut.
  5. Establir contactes amb totes aquelles institucions i centres que tinguin objectius coincidents amb els d'aquest Institut per tal que la seva experiència pugui suggerir i orientar línies d'actuació.
  6. Posar en pràctica qualsevol tasca que, a més de les assenyalades anteriorment, l'Institut cregui oportuna per a la consecució dels seus fins.
  7. Vetllar perquè la recerca sobre la noblesa catalana tingui un especial caràcter científic i històric.
 

Associa't amb nosaltres

Gaudeix de descomptes en llibres i cursos. Rep a casa la revista Paratge i consulta els buidatges obtinguts pels nostres seminaris, grups de treball i socis

Top