Què és la Vexil·lologia?

És la disciplina que tracta de les banderes. La bandera és un tros de roba que, fixat en un pal, assenyala quelcom o identifica, representa o distingeix un col·lectiu de persones, una sola persona o una idea. la vexil·lologia esdevé una disciplina auxiliar de la història, la cronologia, l'arqueologia, la iconografia i, fins i tot, la cartografia.

La més estreta i directa relació de la vexil·lologia és, però, amb l'heràldica. Així i tot, malgrat que són més antics molts estendards que els primers escuts emprats com a símbols, els primers vexil·lòlegs foren els heralds; els segons, els heraldistes.

Origen del nom

Els substantius "vexil·lologia" i "vexil·lòleg" deriven del mot llatí uexillum. Els uexilla (plural de uexillum) eren, a l'antic exèrcit romà els estendards compostos generalment per un símbol de metall, a dalt de l'asta, i a continuació un tros apaisat, gairebé quadrat, de roba vermella. Els estendards precedents sense el tros de tela són els "vexil.loides" o falsos uexilla.
Segons el moment històric, l'ús, el lloc on es col.loca i la forma, la bandera rep una extensa varietat de noms: estendard, ensenya, senyera, gonfanó, guió, penó, pavelló, gallardet etc.

L'Heràldica vs Vexil·lologia

A l'edat mitjana és tanta la coincidència entre l'escut i bandera que, en una bona majoria dels casos, l'un i l'altre mostren el mateix senyal. L'escut i la bandera, però, presenten moltes diferències. El primer té una sola cara, la segona dues. El primer té, generalment, més alçària que amplària; la segona menys alçària que llargària. La bandera tendeix més a la simplicitat que l'escut.

L'heràldica té una llarga història de codificacions mentre que, en aquest sentit, la vexil·lologia és a les beceroles. La composició de la bandera és molt més lliure que la de l'escut i s'hi permet combinar qualsevol color, peça o figura. Modernament i progressivament, la vexil·lologia exigeix que, en cada cas, es fixin les dimensions del drap i les dels elements interiors, àdhuc la intensitat dels colors.
La descripció de la bandera, per tant, esdevé molt més llarga i feixuga que el blasonament de l'escut. Tot i que la bandera és un símbol molt més popular. La prova n'és que tots sabem com són les banderes dels principals estats del món i, en canvi, hauríem de recórrer al manual per conèixer o recordar com són els escuts respectius. Per extensió, la vexil·lologia també tracta dels escuts, els segells i els emblemes dels col·lectius més importants.

Associa't amb nosaltres

Gaudeix de descomptes en llibres i cursos. Rep a casa la revista Paratge i consulta els buidatges obtinguts pels nostres seminaris, grups de treball i socis

Top