I. Objectius

El Seminari permanent de Paleografia, en el format actual de treball sobre projectes concrets i sota la present coordinació, va començar cap al setembre de 2005, amb l’objectiu d’arribar a descriure i estudiar diplomàticament i en el seu context històric i geogràfic, analitzar, transcriure, interpretar i preparar per a ésser publicats a Paratge els manuscrits antics integrants del Projecte corresponent a cada moment.

II. Criteris de selecció dels documents

Vénen inclosos en el Projecte acordat i lligats al compromís de presentar-los per a publicació a Paratge.

III. Metodologia de treball 

(Després de distribuir la col·lecció de documents digitalitzats de cada Projecte, en CD o pen-drive, entre els membres del Seminari:)

 • Descripció i estudi diplomàtic de cada document, situant-lo en el seu context històric i geogràfic.
 • Transcripció del text manuscrit, amb ajut del coneixement de les abreviatures.
 • Tot sovint, excursos, digressions, preguntes i explicacions sobre aspectes gramaticals, estilístics, literaris, etimològics, culturals, històrics, religiosos, etc., vinculats o relacionats amb el text manuscrit.
 • Ús del “Dizionario di Abbreviature …” d’A. Cappelli.
 • Ús de diccionaris de llatí clàssic i medieval (docs. en llatí).
 • Ús del DCVB d’Acover-Moll (docs. en català antic).
 • Traducció (simultàniament amb la transcripció).

IV. Projectes acomplerts o en procés de realització

 • 2005-06 a 2010-11: Projecte I, Diplomatari del Mas Bulló (Sta. Eugènia de Berga).
 • 2011-13: Diplomatari de Sant Cebrià de Valldoreix.
 • 2013-14 a 2014-15: Diplomatari de St. Andreu de Llavaneres.
 • 2015-16 (en curs): Diplomatari de Can Fatjó del Molí (Cerdanyola del Vallès).

V. Sortides 

Les programades per la SCGHSVN. No en fem de pròpies.

VI. Webs d'interès

http://www.ub.edu/contrataedium/scriptorium/web/primer.htm

http://www.nationalarchives.gov.uk/records/reading-old-documents.htm

http://medievalwriting.50megs.com/writing.htm

http://spanishpaleographytool.org/

http://paleografia.hypotheses.org/

Propers cursos de Paleografia

No hi ha cap esdeviment.

Propers tallers de Paleografia

No hi ha cap esdeviment.

Disciplina de Paleografia

Facilitem els coneixements teoricotècnics encaminats a facilitar l'accès a les fonts libràries i documentals escrites i, sobretot, possibilitar-ne l'estudi i la comprensió, sempre en relació directa amb la cultura, la història -general, local i institucional-, el dret, l'economia, la política i, en darrer terme, amb la genealogia, l'heràldica i la sigil.lografia.

Accedeix

Noticies Paleografia

Associa't amb nosaltres

Gaudeix de descomptes en llibres i cursos. Rep a casa la revista Paratge i consulta els buidatges obtinguts pels nostres seminaris, grups de treball i socis

Top