Tots els que amb major o menor dedicació fem genealogia, hem pogut constatar que pacient i laboriosa ha de ser la nostra tasca, i l'heterogeneïtat dels seus resultats, en funció de la localitat on van néixer o on es van establir els nostres avantpassats. Hi ha llocs on senzillament no hi ha cap dada, i d’altres en disposem àmplia informació. També hem experimentat notables diferències a l’hora d’accedir a la informació, des de la rectoria que hi col·labora amb simpatia i entusiasme, a l'arxiver que et fa presentar una autorització de major rang per a consultar els registres. També hi ha llocs molt treballats amb índexs i fitxers molt accessibles i d’altres que cal tenir més paciència.

En els darrers anys, amb la proliferació d’Internet, hi ha hagut països, com ara França, que, degut el seu elevat volum de genealogistes "per càpita" i, en conseqüència, la seva major "maduresa" i generalització d’aquestes activitats, han començat, amb un aparent èxit, a "penjar" de la xarxa Internet índexs i buidatges de llibres sagramentals i de registres civils de diferents localitats del país. A títol orientatiu, senyalarem que la relació de "Communes dépouillées par departement" (Municipis buidats, per província, traduint-ho en termes casolans) ocupa ja 184 pàgines (la mera relació, en la qual cada localitat és una línia del llistat).

A tots els territoris de la nostra llengua, excepció feta dels de la Catalunya Nord; i en general, a tota la Península Ibèrica, la presència d’aquest tipus de fitxers, sembla ser molt baixa, ara per ara.

Els avantatges derivats de disposar per a la seva consulta via Internet de tota aquesta informació, són d’una gran potencialitat. La proliferació d’aquests fitxers de buidatges permetria, a la llarga, poder fer recerca genealògica, majoritàriament per la xarxa Internet, minimitzant la necessitat de desplaçar-se físicament, en un principi, a la localitat específica on es custodien els llibres de registre per fer la nostra feina. Això no tan sols redundaria en benefici dels genealogistes actuals, sinó que, molt probablement, contribuiria a incrementar notablement el nombre de nous afeccionats. També redundaria molt positivament en una menor dedicació de l'arxiver a atendre el públic, i sobretot, a estalviar al propis registres físics originals, patir manipulacions evitables.

La Societat Catalana de Genealogia, Heràldica, Sigil·lografia, Vexil·lologia i Nobiliària (SCGHSVN) ha iniciat un projecte pilot anomenat "Enxarxeu-ho!" que té com a finalitat principal que a llarg termini es pugui assolir un presència notable de fitxers de buidatges de llibres sagramentals i similars, disponibles en la xarxa Internet, a l’abast de les consultes dels socis i de tothom que faci recerca genealògica.

En aquesta fase pilot que avui volem iniciar amb aquest comunicat, es pretén:

  • Inventariar, per a publicar en una pàgina de la web de la SCGHSVN, els materials d’aquesta mena ja disponibles a la xarxa Internet, referents a localitats de l’àmbit lingüístic català.
  • Inventariar els buidatges, índexs i materials d’aquesta mena, que ja han estat elaborats de forma manual, i que són susceptibles de conversió a fitxers "informàtics", ja sigui per simple i laboriosa transcripció per teclat, o mitjançant tècniques de reconeixement òptic de caràcters (OCR)
  • Inventariar els buidatges, que haurien de ser els primers en ser abordats en l’abast d’aquest projecte pilot, en raó a:
    • La seva major demanda actual i potencial, Als treballs parcials realitzats fins ara,
    • La predisposició a col·laborar en aquesta iniciativa de determinats arxivers,
    • L’especial interès que determinats grups o persones puguin tenir/demostrar en fer o patrocinar una determinada localitat
  • Proposar models d’organització del treball que esperonin la participació de voluntaris culturals, en la elaboració d’aquests buidatges, tot garantint-ne la seva qualitat.

Associa't amb nosaltres

Gaudeix de descomptes en llibres i cursos. Rep a casa la revista Paratge i consulta els buidatges obtinguts pels nostres seminaris, grups de treball i socis

Top