Aquest estiu podem continuar fent recerca des de casa

25 Juny 2018

Cada vegada més hi ha arxius que digitalitzen i difonen els seus fons a través de mitjans electrònics, posant a l’abast de tothom el ric patrimoni que custodien. Cal aprofitar aquestes eines per seguir fent recerca.

El catàleg en línia de l'Arxiu Municipal de Barcelona permet cercar manuscrits i col·leccions de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona que poden ser de gran interès per a recerques genealògiques, heràldiques i fins i tot sigil·logràfiques.

A continuació es llisten algun d’aquests tresors que poden ser del vostre interès:

Genealogia:

Genealogia de la Casa de Cartellà: Notícies de la família Cartellà i casa Cartellà de Massanet, els capítols matrimonials, testaments. Lletres Reials, etc.


Heràldica:

Armorial Històrich de Catalunya de Lluís Domènech i Montaner: Es tracta d’un treball on es compilen més de quatre mil escuts heràldics de l’antiga noblesa catalana i també de les institucions, ciutats i viles, des dels seus orígens fins al segle XVI.
Cronica de Cavallers Cathalans (1603): feta copiar de son original per lo Rvd. Jaume Ramon Vila, prevere: armes dels nous comtats, vescomtats, nobles i varvassors del Principat de Catalunya. Comtes de Barcelona. Rais d'Aragó. Comtes d'Urgell, Besalú, Quer Foradat, Castellnou, Cabrera, Rocabertí, Vilamur, Escornalbou.

 

Sigil·lografia:

Col·lecció Sigil·logràfica Catalana: Compilació de segells municipals i també d’altres administracions local o central, eclesiàstics, de vegueries, jutjats, societats recreatives... de diverses poblacions i llocs de Catalunya.

 

Nobiliària:

Matrícula dels Ciutadans Honrats de Barcelona (1510-1699). Matrícula dels ciutadans honrats de Barcelona, instituïda en compliment del privilegi del rei Ferran II (Montsó, 31 d'agost de 1510), el qual equipara la condició social dels ciutadans honrats barcelonins a la dels militars o cavallers. El rei hi dóna la llista nominal de tots els ciutadans honrats, els quals han d'ésser registrats en un llibre específic (Matrícula).

Associa't amb nosaltres

Gaudeix de descomptes en llibres i cursos. Rep a casa la revista Paratge i consulta els buidatges obtinguts pels nostres seminaris, grups de treball i socis

Top